Astăzi: 22 Av 5781 - 2021 -  Portiunea săptămânii: Ekev

Baal Shem Tov a fost și rămâne o personalitate unică în istoria evreiască. Învățăturile sale au atins întreaga națiune evreiască, deopotrivă științifică și neînvățată. Pentru a înțelege profunzimea impactului său, trebuie mai întâi să înțelegem contextul istoric al mișcării Hasidice pe care a fondat-o.

Baal Shem Tov s-a născut pe data de 18 a lui Elul 5458 (1698), în cele mai dificile timpuri din istoria evreilor. Secolul anterior nașterii sale a fost unul dintre marile răsturnări. Persecuțiile evreilor din Europa de Est, producând multe suferințe.

Vremurile tumultuoase au ridicat mereu speculațiile mesianice; în plus, textele mistice au sugerat că anul 1648 va fi un an foarte special, și a fost interpretat de mulți ca o predicție a răscumpărării mesianice. Anul acela a fost într-adevăr special, dar nu în modul așteptat care să aducă bucurie, ci dimpotrivă.

Războiul de treizeci de ani tocmai se încheiase în Europa, lăsând  în urma lui un mare haos. Un lider ucrainian nemilos, cunoscutul ca fiind antisemit, Bogar Chmielnicki, a profitat de acest timp haotic și a condus grupurile sale în atacuri criminale împotriva evreilor și a așezărilor evreiești. Istoricii estimează că au sacrificat cu cruzime aproximativ 200.000 de evrei. Acest eveniment a devenit cunoscut în istoria evreilor ca Gezerat Tach-Tat , tragedia din 1648-1649.

Ca și cum acest lucru nu era de ajuns, imediat a izbucnit războiul între Polonia și Suedia. În timpul războiului, numeroși evrei au fost din nou uciși  cu sânge rece de către generalul polonez Czarnikl.

Aceste tragedii au escaladat semnificativ fervoarea mesianică printre evreii din Europa de Est. Apoi, în 1665, un bărbat din Grecia, numit Shabbtai Tzvi, s-a proclamat a fi mult așteptatul Mesia. În istoria evreilor, au existat o serie de alti  falși mesia , dar aproape că nimeni altcineva nu a câștigat atât de multa popularitate ca Shabbtai Tzvi.

Mișcarea lui Shabbtai Tzvi s-a răspândit din Orientul Mijlociu în Europa. Inițial, rabinii proeminenți au fost atrași de el, chiar dacă alți rabini l-au denunțat. Într-un fel de isterie în masă, mii de evrei au vândut tot ce aveau în așteptarea călătoriei lor în Țara Sfântă, pentru a se bucura de fericirea epocii mesianice. Chiar și după ce Shabbtai Tzvi a fost arestat de autoritățile turcești și s-a convertit la Islam pentru a-și salva pielea, mulți dintre urmașii săi au rămas credincioși acestuia, presupunând că apostazia lui era un fel de eschivare care facea parte din plan.

În cele din urmă, nenumărați evrei din întreaga Europă au fost lăsați nu numai deziluzionați, dar și lipsiți de bunuri materiale. Acele zile au fost teribil de triste și întunecate. Oamenii de știință ai Torei si-au regăsit liniștea în a-și continua studiile în Yeshiva-uri sau Hamidrash, în pofida sărăciei extinse. Dar masele de oameni se aflau la voia întâmplării, ca niște corabii fără cârme. De fapt, a existat o mare diviziune între elita școlară și evreii simpli, care erau prea săraci pentru ca să își dedice mult timp învățării.

În afară de elita școlară și evreii săraci care munceau, exista un alt grup special, care a format o punte între celelalte două. Aceștia erau misticii, învățații care studiau Cabala, și care se preocupau de bunăstarea evreilor. Ei s-au ascuns sub masca mascat  oamenilor simpli și au rătăcit din sat în sat, trăind cu minimun necesar. Această exilare voluntară, numită în idiș oprichten golus , a fost concepută ca un fel de ispășire pentru națiunea evreiască.

Unii dintre acești mistici au organizat și au întreprins o sarcină specială – de a aduce mângâiere masele de evrei afectați, de a le încuraja credința și practicile religioase și de a-i ajuta cu toată puterea lor, atât din punct de vedere spiritual, cât și material. Ei au devenit cunoscuți sub numele de tzadikimi nistarim, anonimi sfinți.

In cadrul acestei ere  întunecate, s-a născut Israel ben Eliezer cunoscut ca Baal Shem Tov . El s-a născut pe data de 18 a lui Elul 5498 (1698), într-un mic sat numit Okup, un sat mic din Ucraina de la granița poloneză cu Rusia (Podolia). Părinții lui, Eliezer și Sarah, erau cunoscuți ca oameni sfinți care au fost binecuvântați cu singurul lor copil la o vârstă înaintată. Mama sa, a murit când era încă copil, iar câțiva ani mai târziu a murit și tatăl său, Rabbi Eliezer .Copilul Israel, a moștenit ultimele cuvinte ale tatălui său:

Israel, să știi și să-ți amintești de-a lungul vieții tale, că Atotputernicul Dumnezeu este întotdeauna cu tine. Aminteste-ti: să nu te temi de nimic și să nu-ți fie teamă de nimeni, cu excepția Tatălui nostru din cer!  Amintește-ți, de asemenea, să iubești din toata inima ta și pe cel mai neânsemnat  evreu, indiferent  cine sau ce este el !

Orfanul a devenit parte a comunității locale,el a avut mereu tendința de a respecta toate cuvintele tatăl său. El avea să rătăcească pe câmpurile și pădurile din jurul casei sale și să se retragă în singurătate, vărsându-și inima lui Dumnezeu. Tânărul Israel avea o relație  puternică cu Dumnezeu. 

Când a devenit adolescent, responsabilitatea comunității de a-l susține s-a încheiat și i s-a oferit un post la șscoală, ca asistent profesor. Una din sarcinile sale era să îi însoțească pe copii de la școală până acasă, sarcină pe care a îndeplinit-o în felul său unic, conducându-i pe copiii în cântece și laudă adusă lui Dumnezeu.

Următoarea sa slujbă a fost ca îngrijitor în sinagoga locală. Acest lucru i-a oferit tânărului Yisrael oportunitatea de a studia Tora. În această perioadă el a atins un nivel remarcabil de cunoaștere a întregul corp de cunoștințe evreiești, inclusiv a misterelor Cabalei. După câțiva ani, un grup de tzadikim nistarim l-au adoptat pe micuțul Israel și l-au învățat întreaga Tora, inclusiv dimensiunile interioare ale ei. Cel mai semnificativ  tzaddik a fost Rabi Adam Baal Shem, de care Israel și-a legat scrierile lui .

Ulterior s-a mutat într-un oraș din apropierea Brody, unde a fost angajat ca profesor pentru copii mici

În perioada în care rabinul Israel își câștigat existența ca profesor de școală, un Tzadik pe nume Rabbi Efraim s-a întâmplat să vină în satul său pentru a soluționa o dispută personală cu un rezident local. Cei doi au hotărât să fie asitați pe profesorul local, Rabbi Israel, pe care amândoi îl apreciau. Reb Efraim a fost profund impresionat de acest tânăr profesor și i-a sugerat  sa se căsătoreasca cu fiica sa. Rabbi Israel a fost de acord, și împreună au semnat un document în acest sens.

Rabinul Efraim a murit la scurt timp după întâlnirea lor. Fiul său, Rabbi Avraham Gershon de Kitov, care conducea o curte rabinică în Brody, centrul evreiesc din Galicia, a găsit acordul de căsătorie pe care tatăl său îl semnase cu un anume Israel, însă nu îi era cunoscut acest nume, asa ca nu știa ce să facă.

În scurt timp, o persoană simplă îmbrăcată în zdrențe a apărut la curtea Rabinului Avraham Gershon. Rabinul a crezut că este un cerșetor și i-a oferit o donație, dar străinul a spus că dorește să discute  despre o chestiune importantă. Când s-au retras într-o cameră, străinul, a prezentat copia acordului de căsătorie și a spus că a venit să-și intalneasca mireasa. Imposibil, să spun, Rabbi Avraham Gershon de a dreptul șocat. Ce a făcut tatăl meu? El a încercat să-l convingă pe Rabi Israel să renunțe la angajament, dar fără succes. Singura concesiune pe care străinul era dispusă să o facă era să se întâlnească cu sora rabinului Avraham Gershon și să lase ca ea să decidă .

Când Rabbi Israel și fata s-au întâlnit în particular, acesta i-a dezvăluit cine era cu adevărat, dar a cerut să îi păstreze secretă identitatea. Ea a fost de acord cu această cerere și l-a informat pe fratele ei că a acceptat contractul. Nu mai era nimic de făcut, astfel ca cei doi s-au căsătorit. Rabinul Gershon, profund jenat de noul său cumnat, aparent simplu și ignorant, i-a recomandat acestuia să locuiască într-un sat din apropiere. În următorii ani, după căsătoria Rabinul Israel și soția sa, s-au mutat într-un oraș mic din Munții Carpați unde  și-a continuat studiile în deplin anonimit, în timp ce soția sa a lucrat pentru al susține. Sprijinit de soție, el a petrecut o lungă perioadă în rugăciune, contemplare și studiul Torei și a Cabalei.

Câțiva ani mai târziu, Baal Shem Tov și-a dezvăluit adevărata identitate cumnatului său, iar Rabinul Avraham Gershon a devenit unul dintre primii săi discipoli.

Fondarea Miscării Hasidice

Primii profesori ai lui Baal Shem Tov au fost misticii care  l-au adoptat. Ulterior, el s-a cufundat în studii talmudice și cabaliste, inclusiv în învățăturile manuscriselor mistice care i-au fost transmise de către liderul tzadikimilor nistarimi . La vârsta de 26 de ani, Baal Sem Tov era deja un mare savant al Torei, avand deja experiențe mistice.

Mulți cabaliști au afirmat că au avut întâlniri cu sufletele care au plecat demult din lumea noastra fizica. Există numeroase povestiri menționate atît în  Talmud cât și în Midrash despre anumite persoane cărora li s-a arâtat profetul  Ilie. În mod similar, Baal Shem Tov a spus că profetul  Achiyah Hashiloni i s-a arătat la 26 de ani și la învățat tainele Torei pe parcursul a zece ani, după cum atestă ucenicii săi.

În 1734, când Baal Shem Tov avea vârsta de 36 de ani, noul său maestru i-a spus că a venit timpul sădezvăluie lumii adevărata sa identitate. Această dată marchează, de fapt, fondarea mișcării Hasidice.

Activitățile secrete anteriore ale tzadikimilor nistarimi nu au fost făcute publice. Baal Shem Tov a călătorit din oraș în oraș pentru a inspira oamenii cu credință și încredere în Dumnezeu, pentru a-i învăța practicile religioase și pentru a le umple cu mândrie inimile de identitatea lor. Le-a inoculat un sentiment de valoare, subliniind că și cel mai simplu individ este iubit de Dumnezeu  ca și cum ar fi singurul copil care ar exista. Deși studiul Torei este esențial pentru a duce o viața evreiască, el i-a învățat despre valoarea  sincerității, că “Dumnezeu caută inima”.

Baal Shem Tov a pus de asemenea o mare valoare pe sentimentul de bucurie, încurajând evreii să se bucure de faptul că ei sunt oamenii aleși de Dumnezeu și binecuvântați cu Tora. Adesea el a spus povești și pilde care au avut valori morale și inspirații profunde. Oriunde mergea, oamenii erau atrași și inspirați profund de el. Le-a reînviat literalmente spiritele, determinându-i să-și asume un angajament mai mare față de Tora și Mitzvot (porunci) .

Mulți învățați, de asemenea, au fost atrași de învățăturile lui Baal Shem Tov. Unii dintre cei mai mari rabini ai timpului au fost atât de impresionați de el încât au devenit ucenicii săi. Printre aceștia se număra Rabi Avraham, Rabi Gherșon de Kitov; Rabbi Yaakov Yosef , rabinul lui Sharigrod și mai târziu Polnoy, care încorporează multe dintre învățăturile lui Baal Shem Tov în scrierile sale; Rabinul MeirMargolius, șeful rabin din Ostroha, Rabbi Dov Ber, Maggid of Mezritch , care a devenit succesorul lui Baal Sem Tov ca șef al mișcării hasidice; Rabinul David Heilperin, rabinul din Ostroha și mai târziu Zaslov; Rabinul Israel Charif, rabinul lui Satan și autorul lui Tiferet Yisroel; Rabinul Yosef Yoel Heilperin, rabinul lui Ștefan; si asa mai departe. Baal Sem Tov a avut în jur de 60 de discipoli care au transmis învățăturile sale altora.

În cele din urmă, Baal Shem Tov s-a stabilit în orașul Mezhibush, însă a continuat să facă multe călătorii. Pe măsură ce faima lui a crescut, mulți veneau să-i audă învățăturile și să se inspire , unii veneau să primească binecuvântările și sfaturile lui. Cei care-l căutau au fost nu erau numai evrei, ci și neamuri care au auzit despre acest mare sfânt. În arhivele civile recent descoperite și înregistrările fiscale din Mezhibush, Baal Shem Tov este menționat în înregistrări datând din 1742, identificat ca “Baal Shem Doktor”, care trăieste într-o casă din comunitate care este scutită de taxe .

Nu toată lumea a fost mulțumită de mișcarea inițiată de Baal Shem Tov. Mulți rabini și conducători ai comunităților au privit hasidismul ca fiind o mișcare revoluționară și periculoasă. Se temeau că  popularitatea milcării le-ar amenința în timp autoritatea rabinică. Ei au fost, de asemenea, îngrijorați de faptul că mișcarea ar pune în pericol valoarea evreiască fundamentală a studiului  Torei, datorită accentului pe care îl mișcarea hasidică o acordă  iubirii necondiționte pentru fiecare evreu, indiferent de statutul său în învățarea Torei.

Nu mai puțin periculoși în ochii lor erau învățăturile mistice. În contextul recentului episod traumatic al lui Shabbtai Tzvi și al urmașilor săi, care au folosit o mulțime de învățături distorsionate ale Cabalei pentru a-și îndeplini obiectivele personale, apariți unei noi mișcări care a făcea publică înțelepciunea secretă era privită cu mare suspiciune. Unii au crezut că noua mișcare ar fi o ramură a mișcării shabbatiene.

Desigur, că aceste temeri erau cu totul nefondate. Deși mulți rabini și lideri ai comunității au adus acuzații împotriva lui Baal Shem Tov , acesta nu și-a permis să fie atras în lupte publice și nici în argumente. Pentru el, era mai important să răspândească lumina și pacea.

Baal Shem Tov a avut doi copii. Fiul său, Rabi Tzvi, a devenit succesorul său interimar timp de un an, până când conducerea a fost transmisă rabinului Dov Ber, Maggid of Mezritch, iar fiica sa, Odel, care s-a căsătorit cu rabinul Yechiel Ashkenazi și a avut trei copii. Primul, rabinul Moshe Chaim Ephrayim, s-a născut în anii 1740 unde și-a petrecut anii de formare în prezența bunicului său, Baal Shem Tov. El a scris unul dintre textele de bază hasidice, Degel Machaneh Ephraim, în care citează multe din învățăturile bunicului său.

Există numeroase povești și legende despre Baal Shem Tov. Multe dintre acestea au apărut într-o carte numită Shivchei Habesht, “În lauda lui Baal Șem Tov”. Această carte a fost publicată pentru prima dată în 1814-1815. Conținutul de bază constă dintr-un manuscris scris de rabinul Dov Ber din Lintz, scribul lui Baal Shem Tov. 

Baal Shem Tov,  nu a scris nici o carte.  A fost remarcat ca cel care  “a creat suflete și nu cărți”

Chasidismul se bazează pe tradiția mistică a iudaismului, a Cabalei și, în special, a școlii sale dominante, învățăturile Rabbinului Isaac Luria, cunoscut sub numele de Arizal .

Cabala este în esență aspectul esoteric al Torei. Tora având patru dimensiuni de înțelegere, peshat, remez , drush și sod, cunoscute sub acronimul PaRDeS , care înseamnă”livada”.

Prima dimensiune, peshat, este una literală. Nivelul peshat nu este chiar atât de simplu, deoarece sensul și directivele sale sunt adesea greu de înțeles. Torah orală, explică și clarifică nivelul peshat. Tora orală este de fapt tradiția orală pe care a primit-o Moise împreună cu Tora scrisă, și care explică modul și sensul aplicării mitzvoturi-lor și care sunt înregistrate în Talmud și Midrash.

Aceste trei părți, peshat-remez-derush , se referă la dimensiunea exoterică a Torei.

Aceste trei niveluri de intelegere reprezinta cuvantul lui Dumnezeu, totuși, fiecare poruncă, poveste și nuanță din Tora conține o semnificație mult mai profundă, care nu este deloc evidentă în textul actual sau în interpretările sale.Această dimensiune se numește sod – secret , dimensiunea ascunsă, mistică sau esoterică.

Sod expune aspectele filosofice, mai degrabă decât legaliste, ale Torei. Explică modul în care oamenii, locurile și evenimentele din Tora se referă simbolic la conceptele spirituale. Sod discută despre natura, cum ar fi, despre relația lui Dumnezeu cu creația Sa despre originea și scopul creației în general și despre oameni în particular, despre modul în care întreaga creație este un sistem foarte precis și interdependent. Sod oferă o perspectivă cu totul diferită de cea obișnuită din studiul literal al textului Torei.

Această înțelepciune mistică este profund inspirată, dar este și un sistem foarte complex, care nu este ușor de stăpânit. Perpetuu, Cabala trebuie să folosească numeroase antropomorfisme, care pot fi ușor înțelese greșit de cei care nu sunt instruiți în vocabularul și principiile cabaliste. Pentru a evita denaturările și interpretările greșite, studiul și predarea limbajului s-au limitat în mod tradițional la indivizi cu o evlavie extraordinară, care au avut înclinați în cunoașterea dimensiunii exoterice, Talmud și halachah (inteleptii). Pentru a-și păstra puritatea, tradiția mistică a fost cea mai mare parte transmisă oral de la profesor la discipol.

În același timp, sursele mistice ale învățaturii , dimension SOD(secret) Tore, a devenit tot mai dezvăluită și accesibilă în mod specific din secolului al 16 – lea  

Într-adevăr, în secolul al XVI- lea învățăturile și scrierile rabinului Moshe Cordovero (Ramak) și ale Rabinul Isaac Luria au revoluționat studiul misticismului evreiesc. Acești învățați și discipolii lor au produs lucrări care au explicau Cabala într-un mod bine ordonat și sistematic. Mai mult decît atât, ei au subliniat că popularizarea Cabalei este un preludiu și o condiție prealabilă pentru epoca mesianică mult așteptată.

În acest context, putem înțelege originea și dezvoltarea mișcării hasidice.

Iudaismul este centrat pe triada Dumnezeu, Tora și poporul Israel. Zohar, textul de bază al Cabalei, explică faptul că cele trei sunt legate împreună și fiecare are o dimensiune ascunsă și tainica.

Știm ca Dumnezeu ni se dezvăluie în lucrarea creației, ceea ce putem numi imanența divină în lume. Dincolo de aceasta este transcendența divină, pe care o putem discuta la nivel teoretic, dar în cele din urmă se află dincolo de înțelegerea umană.

Dimensiunea exoterică a Torei, modul în care a fost dată și înregistrată în termeni și limbaj, este un ghid al comportamentului uman. Este, în esență, o revelație a voinței lui Dumnezeu față de om. Dumnezeu  este o unitatea absolută. Astfel, Dumnezeu, voința și înțelepciunea Lui sunt absolut una, o unitate indivizibilă. Rezultă că, înțelegând nivelurile mai profunde ale Torei, l-am putea înțelege pe Dumnezeu la un nivel mai profund.

Descendenții lui Avraam , Isaac și Iacov , poporul Israel, este națiunea aleasă de Dumnezeu să fie martorii Săi. Ne-a fost dată Tora pentru a ne îndeplini misiunea pe pământ: să transformăm lumea într-o locuință potrivită pentru Dumnezeu. Deși întreaga specie umană a fost creată de către Dumnezeu dupa chipul Său, Israelul a fost ales să fie o”Împărăție de preoți a națiunii sfinte”, menționată în mod specific ca “copiii lui Dumnezeu ” și “Israelul, primul meu născut .“

 Tora a fost dată pentru a ne îndeplini misiunea pe pământ

Acest statut nu este un privilegiu speciale, ci o obligațiie specială – poruncile Torei referitoare la evrei sunt mult mai exigente decât cele legate de non-evrei. În acest scop, am fost infuzati cu un suflet special, un nefesh Elokit , care este o scânteie a realității lui Dumnezeu.

Bazându-se pe această temelie, învățăturile lui Baal Shem Tov au inspirat o nouă viață în unele dintre cele mai de bază idei ale iudaismului. Ceea ce urmează este un scurt rezumat al unora dintre ele.

Dumnezeu  a creat lumea dintr-o pură nimicnicie, așa cum este scris în primul capitol al Torei. Totul a apărut prin actul divin al creației și, prin urmare, întreaga creație este total dependent de forța divină care o aduce și susține existența ei. Această sursă divină este sufletul animator și susținător al întregii existențe și, dacă ar fi îndepărtat de orice entitate, acea entitate va înceta să existe, așa cum prezența sufletului nostru este chiar sursa vieții noastre.

Dumnezeu pătrunde în totul. În termeni filosofici, acest lucru se numește panenteism, ceea ce înseamnă că Dumnezeu  este în tot. Acest lucru nu trebuie confundat cu panteismul eretic, care susține că Dumnezeu și lumea sunt una și aceeași. În cuvintele înțelepților noștri, ” Dumnezeu este oriunde in lume, dar lumea nu este  Dumnezeu.” Aceasta înseamnă că Dumnezeu este literalmente peste tot și în orice “, nu există nici un loc lipsit de prezența Sa “, dar, în același timp, Dumnezeu, de asemenea, transcede totul.

Fiecare obiect din această lume conține o scânteie a divinității. Pentru a fi sigur, există lucruri care sunt privite ca rele sau impure. Acestea, de asemenea, conțin o scânteie sfântă care le permite să existe în scopul de a ne oferi libertatea de alegere . După cum spune Dumnezeu în Tora, trebuie să depășim și să distrugem răul, să ne distanțăm de ceea ce este necurat, chiar dacă urmărim și stabilim ferm ceea ce este bun și pur.

Când ne raportăm la lumea din jurul nostru conform directivelor lasate de Dumnezeu în Tora, bunătatea și puritatea devin dominante. Obiectele și forțele negative, rele sau impure se dizolvă, deoarece scânteile sfinte care le susțin sunt extrase și ridicate de acțiunile omului.

Urmând Tora, nu înseamnă doar să practicăm “actiuni(ritualuri) sau nu”. Pentru a urmări cu adevărat Tora, trebuie să patrundem, sa escavam adânc în sufletul Torei, să realizăm divinitatea ei și să fim inspirați de straturile ei ascunse. Prin studiul și respectarea Torei, devenim, ca atare, atașați la miezul și sursa Torei, care este Dumnezeu Însuși. De fapt, hasidismul învață că studiul Torei și mitzvotul sunt singura modalitate prin care omul se poate conecta la Dumnezeu și își poate atinge scopul final: deveikut , alipirea de Dumnezeu.

Principiul deveikutului , conștientizarea și atașarea față de omniprezența lui Dumnezeu, nu se aplică numai actelor religioase sau ritualice. Baal Shem Tov a subliniat versetul : “În toate căile voastre, să-L cunoașteți”. Asta înseamnă că conștiința de Dumnezeu ar trebui să pătrundă în tot ceea ce facem, inclusiv activitățile fizice și lumești care sunt parte integrantă a existenței noastre pământești, cum ar fi a mănânca, a bea, a dormi, a merge, a conduce afacerea și așa mai departe.

În cele din urmă, una dintre învățăturile cele mai puternice și mai răspândite ale lui Baal Shem Tov a fost cunoașterea Sa, providență divină individualizată care se extinde la tot ceea ce se întâmplă în lume. El a explicat că toată creația este complet dependentă de Dumnezeu pentru a o aduce în mod constant la existență, rezultă că nimic nu se întâmplă din întâmplare. Providența divină se extinde pâna la cele mai mici detalii pe toate nivelurile creației – umane, animale, vegetale și minerale. Așa cum spun adesea maeștrii hasidici, nici o frunză nu cade dintr-un copac fără ca mâna lui Dumnezeu sa un fie în spatele ei.

Astăzi, filosofia hasidica a pătruns în toate sferele gândirii evreiești, formând concepția noastră despre Dumnezeu și univers. Mulțumită lui Baal Shem Tov și a urmașilor săi, toți evreii au acces la dimensiunea interioară a Torei.

Într-o scrisoare către cumnatul său, rabinul Gershon de Kitov , descris o viziune în care s-a înălțat la cer și a căutat camera spirituală din Moshiach . “Când va veni Maestrul?”, A întrebat el.  Moshiach a raspuns, “. . . Când izvoarele tale [învățăturile hasidismului] vor izbucni în cele mai îndepărtate colturi ale pamantului. “

Baal Shem Tov a simțit o dragoste puternică pentru țara lui Israel și întreaga viață  a dorit să  imigreze acolo. De multe ori a încercat să facă acest lucru, ajungând până la Constantinopol, dar întotdeauna ceva îl împiedica să-și îndeplinească visul. Unul dintre motivele sale de a merge în Israel, a fost să-l întâlnească pe rabinul Chaim Ben Atar (Ohr HaChaim) și împreună să aducă răscumpărarea finală . Există o părere că rădăcina sufletului lui Baal Shem Tov și a rabinului Chaim Ben Atar proveneau de la regele David. În ciuda incapacității sale personale de a se deplasa în țara lui Israel, Baal Shem Tov a reușit să inspire pe mulți dintre discipolii și urmașii săi să facă acest pas..

Cândva,în Eretz Yisrael , a trăit un evreu simplu care nu știa decât să se roage.Într-o noapte, în timp ce spunea Tikun Chatzot , , se auzi o bătaie în ușă. Un bărbat a intrat și s-a prezentat ca Eliyahu HaNavi (profetul Ilie). El a venit să-i dezvăluie acestui simplu evreu când va veni Mashiach (mesia). Dar mai întâi, bărbatul trebuia să-i dezvăluie ce a făcut în ziua de bar-Mitzvah, ceea ce i-a fi câștigat privilegiul de a primi secretul.

Omul a refuzat să spună. Chiar dacă a fost întrebarea de Eliyahu HaNavi, ceea ce a făcut a fost complet lshem shamayim (doar pentru Hashem ), și, prin urmare, un secret între el și creator. El a aceptat să nu primească informațiile.

Eliyahu HaNavi s-a întors la cer, unde a avut loc un imens tumult asupra purității acestui om. Lui Eliyahu i s-a poruncit să se întoarcă și să-l învețe pe acest om secrete profunde ale Torei. Omul a devenit un mare tzaddik nistarim (om neprihănit ascuns). Când a murit, Curtea Cerescă a decis că răsplata, omul să se întoarcă pe pământ și să dezvăluie o nouă cale în Tora care să reînnoiască sufletele, să purifice lumea și să grăbească răscumpărarea. Acesta a fost sufletul lui Baal Shem Tov.

A murit 6 Sivan 1760 la Międzybóż, Voievodatul Podolian, Regatul Poloniei (acum Ucraina)

1 Comentariu
  1. pentru o binecuvantare de la un asemenea om as inconjura lumea descult

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.