Termenul ”adonai” nu se referă la Sfânta Treime? 

Termenul ”adonai” din Geneză 18:1-3, nu se referă la Sfânta Treime?  În pasajul din Geneză cap.18, vers.1-3, s-ar putea cumva înţelege că se face referire la Sfânta Treime sau doar la Dumnezeu Tatăl? Cum să înţelegem aceasta din punctul de vedere al cabalei?

      Ideea de “Sfânta Treime” este complet străină cabalei respectiv iudaismului. Cabala nu acceptă existenţa unui “Dumnezeu Tată”, “fiu” sau “duh”, acestea fiind idei total opuse conceptelor cabala. Cabala/Iudaismul consideră că Dumnezeu este unic şi indivizibil şi că nu este format din “părţi”. Maimonide (Rambam) exprimă de fapt acest lucru în Principiile Credinţei Iudaice, a căror variantă prescurtată este disponibilă şi pe site, aici.
Versetele amintite mai sus:
       Dumnezeu i s-a arătat [lui Avraham] la stejarii lui Mamre şi el stătea în uşa cortului, în timpul zădufului zilei. Şi el a ridicat ochii şi a văzut şi iată trei oameni stăteau asupra lui şi a văzut şi a alergat să îi întâmpine din uşa cortului şi s-a înclinat până la pământ. Şi a spus: stăpânul meu, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece, te rog, pe lângă servitorul tău.’” — Geneza 18:1-3
       Aceste versete fac referire la episodul biblic al întâlnirii lui Avraham cu cei trei îngeri, Michael, Gavriel şi Refael. Fiecare dintre aceşti îngeri avea o misiune aparte: Michael urma să anunţe lui Avraham şi Sarei faptul că vor avea un copil, pe Itzhak, Gavriel trebuia să distrugă Sodoma şi Gomora iar Refael urma să îi curme suferinţa lui Avraham după circumcizie (această întâlnire a avut loc în a treia zi după circumcizie, când durerea era maximă) şi să îl salveze pe Lot din mijlocul distrugerii.
       În tradiţia iudaică şi în înţelepciunea Cabalei, îngerii sunt proiecţii ale voinţei divine şi nu au voinţă proprie. Ei sunt însărcinaţi cu misiuni de către Dumnezeu şi îşi primesc numele doar atâta timp cât această misiune există. După îndeplinirea misiunii, îngerii se “reîntorc” la Dumnezeu şi identitatea lor, inclusiv numele, dispar până la o nouă misiune. Mai multe despre îngeri urmăriţi “Tipologia îngerilor” Aici…
În ceea ce priveşte modul în care Avraham li se adresează celor trei îngeri, folosind în ebraică cuvântul “adonai”(ortografiat alef-dalet-nun-iud şi nu aidoma Tetragramei), explicaţia este simplă: “adonai” înseamnă în ebraică “Domnul meu” (adon sheli). Cu toate că modul de pronunţare al celui mai sfânt Nume divin este acelaşi, în paragraful sus menţionat din Geneză Avraham nu face altceva decât să vorbească celui mai important dintre îngeri, Michael şi să folosească în adresare o formulă politicoasă: “stăpânul meu” — “adoni” (aceasta este explicaţia pe care o indică şi Rashi). Alţi comentatori (spre exemplu Ramban – Nachmanide) explică faptul că de fapt Avraham a folosit Numele lui Dumnezeu (“A-donai”) pentru că a recunoscut că îngerii sunt trimişii Acestuia.

Sa aveti o viata cu scop!