Ultima frontieră a cunoașterii!
E-mail: cursuri@kabbalahmashiah.ro

Talmud

Lecția 1

Reguli privitoare la scularea din somn

A. „Doamne eşti mereu în preajma mea”; acesta este un important adevăr cuprins în Tora şi în morala evlavioşilor care urmează căile Domnului. Pentru că altfel se poartă omul ştiindu-se singur în casa lui, atunci când stă sau se mişcă şi altfel împlineşte acestea în faţa unui mare Stăpân. De asemenea, vorbele rostite de gura lui către oamenii casei şi rudele sale sunt diferite, cunoscând prezenţa Stăpânului în faţa căruia şi vorba şi purtarea sunt supuse grijii de a fi fără greşeală. Mai cu seamă când ştie că marele Stăpân care domneşte peste întreaga fiere, se află în preajma lui şi ia seamă la toate faptele sale aşa cum de altfel se află scris: „Chiar dacă omul s-ar ascunde Eu l-aş vedea, Eu sunt peste tot, în ceruri ca şi pe pământ”. Fără îndoială rătăcirea l-ar ruşina şi temător s-ar supune copleşitor Domnului.

B. Şi încă aflat în aşternutul său, sufletul lui va şti că nu este singur. Trezit din somn, el nu va uita mila Domnului care i-a înapoiat sufletul obosit, odihnindu-l şi dându-i puteri noi spre a-l sluji pe Domnul întreaga ziuă, aşa cum este menirea omului. Scris este: „în dimineţi, mare este puterea Ta”- ceea ce înseamnă că redevenind în fiecare dimineaţă o făptură nouă, omul îi este dator Domnului să-i mulţumească din toată inima pentru renaşterea puterilor sale. Încă în aşternutul său, omul – cu toate că mâinile încă nu-i sunt curate – trebuie să spună: „Îţi mulţumesc Ţie, căci mare este puterea ta”. Aceste cuvinte se pot spune înaintea spălării pe mâini întrucât nu este pomenit numele Domnului, dar între cuvintele” milă („ hemla”) şi „mare”(„rabă”) se face o pauză.

C. Iehuda ben Taima spune: „ să fii hotărât că un leopard şi maiestos ca un vultur; să alergi sprinten ca un căprior şi să fii tare ca un leu ca să poţi făptui voia Părintelui Ceresc”. Hotărât că un leopard înseamnă să nu te ruşinezi de oameni care râd de faptele tale cucernice. Maiestos ca un vultur înseamnă că faţa de ceea ce ţi se arată privirii ochilor, să-ţi fie uşor să nu vezi relele care sunt începutul păcatului pentru că ochiul vede şi inima râvneşte, iar trupul poate făptui răul. Sprinten să alergi ca un căprior şi picioarele să te îndrepte întotdeauna numai către bine. Să fii tare îndrăzneţ ca leul înseamnă că inima să fie supusă slujirii Domnului, adică să-ţi întăreşti inima în fapte rostuite să învingă pornirile rele, aşa precum eroul învinge pe duşman.

D. Tăria leului trebuie să-l ajute pe om îndată ce s-a trezit din somn ( după ce a spus” Mode Ani”) să se ridice cu grabă din aşternutul său spre a-l ajute pe om îndată ce s-a trezit din somn( după ce a spus” Mode Ani”) să se ridice cu grabă din aşternutul său spre a-l sluji pe Domnul – înainte ca răul să-l împiedice, iarna făcându-l să se teamă de frig, iar vara să-i strecoare viclean îndemnul de a nu fi dormit îndeajuns sau cine ştie ce alte ademeneli făţarnice. Căci îndemnul rău ştie să prindă omul în plasa sa, împingându-l cu viclenie către întârzierea părăsirii culcuşului său . De aceea orice om cu respectul Domnului trebuie să-i învingă viclenia, să nu asculte îndemnul răului chiar dacă din cauza lenei i-ar veni greu. Să se gândească la grabă cu care s-ar fi sculat pentru o afacere bănoasă redobândirea unei datorii sau să stânga un foc care i-ar fi putut mistui agoniseala şi de bună seamă râvnind la bani sau scaoarea acestora şi-ar fi înfrânt lenea; şi cu aceeaşi grabă şi-ar fi părăsit aşternutul dacă-ar fi fost chemat în slujba stăpânirii învingăndu-şi lenea de frică de anu fi pârât sau ca să-i fie stăpânirii pe palc. Graba sculării trebuie să fie cu atât mai mare cu cât ţelul este servirea Domnului. Şo după patru – cinci încercări se naşte obişnuinţa. Cu atât mai mult cu cât acela care doreşte să se purifice se va bucura de ajutor.

E. „Hatos” se spune la miezul nopţii ci minunat ar fi să se poată trezi atunci spre a o rosti. Căci este spus: „Sculaţi-vă şi cântaţi noaptea caci Domnul jeleşte în timpul acela strigând în ceruri:” Vai vouă, fiilor, din cauza păcatelor voastre am nimicit Casa Mea, am ars Templul şi v-am risipit pintre alte neamuri”. Şi dacă nu se poate trezi la miezul nopţii să o facă măcar înainte de răsăritul luceafărului de ziuă, urmând vorba regelui David: „Trezesc luceafărul” . adică „eu trezesc luceafărul, nu luceafărul mă trezeşte pe mine”. Fiecare după puterile sale să spună” Hatos” chiar si după miez de noapte iar apoi să înveţe Tora. O citire din Misnaiot are întâietate (aceasta mărturiseşte sufletul=”nesama”); („ Misna” cuprinde aceleaşi litere ca şi cuvântul „nesama”). Cine nu ştie aceasta să spună psalmi şi versete moralizatoare. Mai bine mai puţin, dar cu evlavie, decât mult şi fără evlavie. Rabi Hiliel spune: „acela care este împrejurat de harul Domnului învaţă Tora noaptea”. Şi este scris:” Sculaţi şi cântaţi noaptea, la miez de noapte să vă descărcaţi inima faţă de Domnul”. Aceasta înseamnă că atunci Domnul se află în preajma ta. Învăţaţii noştri au mai spus:” cine învaţă Tora noaptea este numit”servul Domnului”, aşa precum este scris:” Sunt slujitorii Domnului toţi aceia care stau noaptea în casa Domnului”. Iar când nopţile sunt scurte, când omul nu se poate trezi devreme, să-şi zorească pregătirile încât să aibă timp să ajungă la sinagogă spre a face rugăciunea împreună cu alţii.

F. Este oprit să se spună pe de rost capitole din Psalmi sau din Tanah, cu care alţii sunt învăţaţi, chiar dacă cel ce le spune le ştie pe dinafară. Această voie o au doar orbii.

G. Este o îndatorire să-i opreşti pe aceia care spun rugăciuni să încheie cu cuvintele:” Binecuvântat fii Tu, Doamne, ce asculţi rugăciuni”. rostindu-se doar cuvintele” Binecuvântat cel ce asculta rugi”, ocolind pomenirea numelui Domnului.

Testul de Autoevaluare are ca scop cimentarea cunostintelor. Nu este nevoie sa te inregistrezi si nu te obliga la nimic, este doar pentru tine!

# Cine a spus: „Trezesc luceafărul”


Lecția 2

Reguli privitoare la spălarea pe mâini

A. Când se scoală dimineaţa din aşternutul său, omul este asemeni unui nou născut. Pentru slujirea Domnului el trebuie să se sfinţească şi să-şi spele mâinile într-un vas, la fel ca şi coenul care în fiecare zi înaintea slujbei îşi sfinţeşte mâinile într-un vas. Acest înţeles se găseşte în versetul: “ Îmi spăl mâinile pentru curăţenie”, alt înţeles: în timpul somnului sufletul sfânt a părăsit fiinţa omului şi întregul trup a fost stăpânit de un duh necurat. Când s-a trezit din somn, duhul necurat părăseşte corpul, înafară degetelor unde rămâne până când ele nu sunt spălate de trei ori la rând. Înainte de spălarea mâinilor dacă nu apare o nevoie de neînlăturat este oprit să meargă 4 coţi.

B. Înainte de a face orice altceva se îmbracă talit catan, pentru ca nici măcar cei 4 coţi să nu-i facă fără titit. Nu se face baraha de spălarea mâinilor.

C. De dimineaţa ordinea spălării mâinilor este următoarea: în mâna dreaptă se i-a cană şi se trece în mâna stângă, apa se toarnă mai întâi pe mâna dreaptă, apoi se trece cana în dreapta şi se toarnă apa pe mâna stângă. Aşa se face de trei ori. Este bine că spălarea să se facă până la încheietura mâinii, dar la nevoie ajunge până la rădăcina degetelor. Apoi, în cinstea Creatorului se  spală faţa de 3 ori după cum scrie: „ După asemănarea Sa Domnul a creat omul”. Spre a se putea pomeni Marele Nume în sfinţenie şi curăţenie se spală gura. După toate acestea se şterg mâinile şi cu mare sfinţenie şi grijă faţă.
D. Mâinile se spală neapărat într-un vas. Este oprit să se întrebuinţeze apa care a mai fost folosită, din cauza spiritului său care s-a cuibărit în ea şi după folosire să fie vărsată într-un loc unde nu umblă nimeni.
E. Înaintea spălării pe mâini să nu se atingă gura, nasul, ochii , urechile şi nici să nu se pună mâna pe mâncăruri, pentru ca spiritul rău de pe degetele necurăţate dăunează acestora.

F. Este bine ca de dimineaţa spălarea mâinilor să se facă folosindu-se o cană şi apa necurgătoare, care şi la servirea mesei; dar la nevoie, atunci când nu se află asemenea apă şi vine vremea rugăciunii, mâinile se pot spală în orice vas, cu orice apă şi se poate face baraha de spălarea a mâinilor. Dacă omul se află pe malul unui râu, este bine să-şi înmoaie de 3 ori mâinile în apă sau să le spele cu zăpadă. Dacă apa lipseşte cu desăvârşire să-şi şteargă bine mâinile cu ceva şi să facă baraha de „ Curăţire a mâinilor” aceasta îngăduind la nevoie rostirea rugăciunii. Apoi, când izbuteşte să ajungă la apă şi ia vasele de trebuinţă să se spele încă o dată aşa cum este prescris fără a mai spune baraha .

G. Este scris:” Sufletul meu şi vintrele mele binecuvântează pe Domnul sfântul lui nume”, deci, dacă şi mădularele sunt pomenite ca părtaşe la evlavia binecuvântării este oprită rostirea acesteia până când ele nu vor fi golite şi curăţate de murdării. Dar când se trezeşte şi trupul trebuie să-şi spună binecuvântarea spălării pe mâinii până când trupul nu va fi curăţat şi mâinile nu vor fi spălate încă o dată. Nu se va spune baraha pentru spălarea mâinilor. „ Asar Yatar” şi binecuvântarea Torei.

H. Dacă omul s-a trezit dis-de-dimineaţă şi şi-a spălat mâinile cum trebuie după noapte şi a stat treaz până la ivirea zilei, sau a adormit din nou continuând somnul de noapte, ori dacă a dormit în timpul zilei 60 de răsuflări( aproape o jumătate de oră) , sau dacă a fost treaz aproape toată noaptea ( şi n-a dormit cât 60 de răsuflări) se pune întrebarea dacă trebuie să se spele pe mâini din nou sau nu. Oricum, el trebuie să-şi spele mâinile de 3 ori, cum se spune la punctul C dar nu mai spune baraha.

I.  Mâinile trebuiesc spălate cu apă în următoarele cazuri: La scularea din pat; la ieşirea din privata-baie; după tăierea unghiilor; tunsoare; descălţare; împerechere; curăţirea hainelor de insecte; după ce se scărpină la cap; atingerea trupului în locuri acoperite; la ieşirea din cimitir; după însoţirea unei înmormântări sau la ieşirea din încăperea unde se află un mort; cu orice prilej când se i-a sânge.

Testul de Autoevaluare are ca scop cimentarea cunostintelor. Nu este nevoie sa te inregistrezi si nu te obliga la nimic, este doar pentru tine!

Ce facem atunci când nu avem apă pt. a ne spăla mâinile?


Lecția 3

Lecţii privitoare la îmbrăcare şi mers

A. Scrie “ fii smerit în faţa Domnului”, aşa că omul trebuie să fie cuviincios în toată purtarea lui. De aceea, atunci când se îmbrăca sau se dezbracă de cămaşa ori altă îmbrăcăminte, să fie foarte grijuliu să nu-şi dezvelească trupul, ci să se îmbrace şi să se dezbrace acoperit încă pe pat. Să nu cuteze a gândi: Sunt singur într-o încăpere şi în întuneric nimeni nu mă poate vedea; căci Domnul este pretutindeni şi întunericul este pentru El ca şi lumina. Iar cuviinţa duce omul către supunere faţă e Domnul.

B. Nu se copiază portul său purtarea oricui. Evreul nu se asemuieşte cu el nici în îmbrăcăminte, nici ca tunsoare, deoarece scrie:” Să nu umblaţi după purtarea oricui”. Şi mai scrie:” În căile lor să nu umblaţi”. Deci să nu se îmbrace cu îmbrăcăminte de altfel pentru a se fuduli sau cu haine domneşti. În acelaşi fel se înţelege spusa că: Evreul nu are voie să se asemuiască lor nici măcar la încălţări. Evreului îi este oprit să-și schimbe obiceiul, portul. Fiecare om trebuie să se îmbrace după timpul şi locul unde trăieşte, dar dacă îmbrăcăminte este făcută pentru trufie şi fudulie, evreul trebuie să o respingă şi îmbrăcămintea lui să fie modestă şi cuviincioasă. Se spune: “ Să nu crezi că dacă ei ies cu purpure pot să mă duc şi eu cu purpure, dacă ei ies cu sabie pot să mă duc şi eu cu sabie, căci acestea sunt semne de trufie şi copiii lui Iacov nu au a se asemăna cu ei, ci dimpotrivă, în purtarea lor trebuie să fie smeriţi şi cuviincioşi. La fel, evreul să respingă orice semn sau nărav de idolatrie “. Tunsoarea să le fie deosebită de a celor trufaşi, aşa cum deosebit trebuie să fie în îmbrăcăminte, în vorbă sau în faptă, aşa cum deosebit este şi în credinţa sa. Căci el spune:” Vă voi deosebi”.

C. Să nu se îmbrace cu îmbrăcăminte scumpă, pentru că duce la trufie, dar să nu poarte nici haine rupte sau murdare, ca să nu se facă de ruşine în faţa oamenilor, ci îmbrăcămintea lui să fie modestă şi curată. La nevoie omul să-şi vândă şi casa dar să-şi cumpere încălţări. 

D. Deoarece ştim că dreapta este mai de seamă în Tora la slujirea altarului, şi tot aşa degetul mare de la mână şi de la picior în diferite cazuri în templu, şi la îmbrăcăminte şi în toate celelalte împrejurări întotdeauna să fie preferată mâna dreaptă faţă de cea stângă. La descălţare şi mânuirea celorlalte obiecte de îmbrăcăminte, de pildă să se descalţe mai întâi la stângul ( doar aşa se cinsteşte dreptul). În schimb la legarea încălţămintei este mai important stângul, pentru că pe mâna stângă se leagă filacteriile. De aceea când trebuie legat şiretul să se lege mai întâi stângul ( de ex. la încălţări unde trebuie legat şiretul se încălţă mai întâi dreptul şi nu se leagă, apoi se încălţă stângul şi se leagă , după care se leagă şi dreptul. Tot aşa la încheierea oricărei altei încălţări).

E. Să fie atent ca să nu îmbrace niciodată două lucruri deodată, căci aceasta poate duce la uitare.

F. Este oprit să se meargă patru coţi sau să se spună un cuvânt sfânt cu capul descoperit. Până şi copiii mici trebuie să-şi acopere capul, din respect pentru Domnul. Găsim la Rabi Nahman, fiul lui Itzak o pildă: Un învăţat i-a spus mamei lui Rabi Nahman, Fiul lui Itzak:” Fiul tău va fi hoţ”, De aceea ea nu l-a lăsat cu capul descoperit spunând-o:” Acoperă-ţi capul ca să fii temător de Domnul” ( Sabat 156B).

G. Este oprit mersul cu capul ridicat şi cu gâtul întins, precum se spune mustrător:” Şi mergeţi cu gâtul întins”. Totuşi, să nu se aplece prea mult capul, să se caute o cale de mijloc ca să vezi pe cine întâlneşti şi unde calci. Mersul omului arată dacă este deştept sau prostănac. În înţelepciunea sa Solomon a spus:” Prostul merge pe drum călcând fără duh şi spunând parcă tuturor cu călcătura sa că est nătâng”.

H. Să aivă grijă, să nu treacă printre două femei. Printre doi cânii sau doi porci este primejdios. Bărbaţii să nu dea voie să treacă printre ei o femeie.

Testul de Autoevaluare are ca scop cimentarea cunostintelor. Nu este nevoie sa te inregistrezi si nu te obliga la nimic, este doar pentru tine!

Capul acoperit este un semn de...


Lecția 4

Reguli de urmat la nevoile fireşti- Reguli de binecuvântare

A. Să se formeze obişnuinţa de a se uşura înainte de a se lăsa seara şi de dimineaţă. Acestea sunt măsuri folositoare. Dacă se întâmplă greutăţi, să meargă 4 coţi şi să se aşeze din nou, să se ridice şi să se aşeze îndreptându-şi atenţia şi negândindu-se la alte lucruri. Acela care întârzie să-şi facă nevoile încalcă poruncă:” Să fiţi curaţi”.

B. Să fie cuviincios şi aici. Să nu se dezgolească până când se aşează, şi chiar şi atunci să nu se descopere mai mult decât este nevoie ca să nu-şi murdărească mâinile. Este un lucru la care trebuie să fie atent dacă este noapte sau zi. Dacă se află într-un loc descoperit, fără pereţi, să aibă grijă să fie faţă sa către miază zi şi spatele sau către miază noapte sau invers. Către răsărit şi apus este oprit. Dacă este un perete poate alege orice direcţie dacă spatele său este către perete. Nevoile mici se fac în orice direcţie. Să nu-şi facă nevoile în faţa niciunui om.

C. Să nu-şi facă nevoile mari stând în picioare. Să nu se forţeze prea mult. Să nu se grăbească să iasă din locul dat până nu este sigur că şi-a terminat nevoile. Să fie atent să nu-şi murdărească încălţările şi hainele. Să fie foarte atent cum foloseşte mâinile.
D. Este oprit să se gândească la cuvintele Torei atunci când se află la nevoi fireşti. De aceea, în timpul acela este bine să se gândească la afacerile lui să să-şi facă socoteli, ca să nu se gândească la Tora sau la alte lucruri cu păcat. De sabat când nu este voie să se gândească la afaceri, să se gândească la unele întâmplări deosebite pe care le-a văzut sau auzit.

E. Să aibă grijă să se şteargă bine, pentru că dacă rămâne la sfârşitul maţului gros o cât de mică urmă de necurăţenie nu are voie să spună nici un cuvânt sfânt. Să nu se şteargă cu mâna dreaptă de oarece cu dreapta îşi leagă filacteriile. Din acest motiv nu este voie să se folosească în această împrejurare degetul mijlociu de la mâna stângă, acela pe care leagă cureaua de la filactere. Un stângaci se va şterge cu stânga sa care este dreaptă la ceilalţi oameni.

F. Ori de câte ori îşi face nevoile să se spele pe mâini şi să spună binecuvântarea :” Aser Yatar”. Dacă şi-a făcut nevoile şi a uitat să spună “ Aser Yatar” şi apoi şi-a făcut nevoile din nou, şi şi-a adus aminte că prima dată nu a spus binecuvântarea, o va spune numai o singură dată. Acela care a luat un leac şi ştie că trebuie să-şi facă nevoile să nu spună binecuvântarea până când nu trece puterea leacului.

Testul de Autoevaluare are ca scop cimentarea cunostintelor. Nu este nevoie sa te inregistrezi si nu te obliga la nimic, este doar pentru tine!

Atunci când te afli sub influiența unui medicament și folosești baia se spune..


Lecția  5

 Reguli privitoare la curățirea locului pentru făptuirea unui lucru sfânt.

A. Este scris: …..și să-ți cureți murdaria ta, căci Domnul umblă în așezarea ta și așezarea ta să fie sfântă și să nu se vadă un lucru murdar.

De aici au dedus învățații noștri că în orice loc unde Domnul pășește alături de noi.adică atunci când ne ocupam cu lucruri sfinte ( rugăciunea de seară, alte rugăciuni), Tora și altele asemănătoare, așezarea trebuie să fie sfântă. Nici o murdărie să nu se afle în fața ochilor unui om care se roagă.

B. Este oprit să te gândești măcar la un lucru sfânt într-un loc unde se află o murdărie sau orice lucru care miroase urât, până când nu vor fi curățate. Precum se spune: Și să cureți murdăria ta. Peste urmele lăsate pe pământ se toarnă un sfert sau două de ocale de apă.

C. În cazul în care pe corp se află rămășițtă de murdărie, chiar acoperite cu îmbrăcăminte, sunt oprite lucrurile sfinte. Este necesar ca toate să fie curate. Sunt unii care mai închid ochii în asemenea împrejurări, dar e mai bine să se dea o atenție deosebită.

D. Trebuie să se vadă cu atentie orice loc unde se bănuiește că ar putea fi o murdărie de orice fel și să nu se spună nici un lucru sfânt când nu se cercetează acel loc.

Este oprit să se facă rugăciuni în casa în al cărui pod se găsește o murdărie.

E. Să se înlăture murdăria sau udul unui copil care a trecut de un an. Este bine să se îndepărteze chiar și murdărie unui sugar care a împlinit 8 zile.

F. Trebuie îndepărtate murdăriile unui om, cele de pisică sau de curcan, chiar dacă nu miros urât. Murdăria altor animale, fiare sau păsări, nu trebuie îndepărtată, căci probabil nu miros urăt. Orice miros urât, de pildă un hoit sau orice lucru mucegăit, cât și cotețele de găini, trebuie îndepărtate. La fel apa stătută sau apa în care se înmoaie in sau cânepă si care de obicei miroase, trebuie îndepărtată ca și celelalte murdării.

G. Murdăria uscată când se preface în praf este ca și pământul, dacă nu miroase urât. Dar dacă este întărită de ger (deoarece poate să revină la starea de dinainte când se încălzește vremea0, este socotită murdărie, chiar acoperită cu zăpadă.

H. Cât trebuie îndepărtată murdăria ? Dacă murdăria este în spate, atunci trebuie îndepărtată patru coți până la locul unde nu se mai simte mirosul și chiar dacă nu mia miroase, este destul dacă se îndepărtează patru coți. Dacă murdăria este în fața lui, omul trebuie să o îndepărteze cât vede cu ochii. Noaptea trebuie să o îndepărteze cu aceeși depărtare pe care ar fi putu să o vadă ziua. Dacă murdăria se află în lături, trebuie luată ca și cum ar fi în față, și să se întoarcă sre a o pune în spate.

I. Dacă într-o cameră în care se face rugăciunea, în spate s-a găsit o murdărie, așezată chiar și în spatele – hazanului-, trebuie să se oprească rugăciunea și să se aștepte până când murdăria va fi scoasă sau acoperită, pentru că nu se poate ca măcar un enoriaș să nu se afle la mai puțin de patru coți de locul unde se simte mirosul și astfel el nu are voie să asculte și să-și oprească gândul la ceea ce spune -hazanul-.

J. Dacă cineva a făcut o rugăciune și apoi a găsit o murdărie intr-un loc unde greu s-ar fi putut crede că s-ar găsi o murdărie, dar el nu a cercetat, deoarece -Șmonei Esrei- înlocuiește jertfele, atunci se consideră jertfă necorespunzătoare și trebuie să se spună încă o dată -Smone esrei-. Tot așa -Criat șma- trebuie să se spună încă o dată însă fără braha. Tot așa alte brahot, ca acelea de după servirea mesei, nu trebuiesc repetate. Iar dacă nu s-ar fi putut bănui deloc că în acel loc s-ar fi putut afla o murdărie, atunci este ca și cum nu a apăcătuit și nu trebuie să spună rugăciunea încă o dată. Dacă s-a găsit urmă de ud chiar și într-un loc unde s-ar fi putut bănui, rugăciunea este valabilă.

K. Practicile simple se întrerup în clipa în care aerul este stricat de miros, până când piere mirosul. Dacă însă învață Tora, mirosul nu are de ce să-l întrerupă din învățătura sa.

L. Dacă este un scaun în care s-a făcut o gaură pentru oala de noapte, chiar dacă oala a fost scoasă și, locul bătut în scânduri, scaunul este socotit impur și trebuie acoperit în întregime. Dacă scaunul este folosit pentru ședere și este acoperit cu o pernă pe care se stă și care se îndepărtează numai la nevoie spre, a folosi oala, atunci – scoțându-se oala punându-se perna, scaunul poate fi socotit un scaun oarecare.

M. Oala de noapte sau alt vas asemănător, dacă sunt din ceramică sau lemn, sunt considerate impure. Chiar dacă sunt curate și nu au miros, chiar dacă s-a turnat apă, au fost golite și puse sub pat – trebuie scoase din cameră și acoperite. Dacă sunt din metal sau sticlă, dacă sunt bine spălate și nu miros urât nu trebuiesc îndepărtate. Râtul porcului obișnuit să scurme în murdărie, porcul deci, trebuie gonit.

N. Și la baie este oprit să se spună sau să se gândească lucruri sfinte. La baie sau în intrânduri murdare este oprit să se rostească vorbe de pomenire a Domnului ( nici măcar în idiș -got- sau în oricare altă limbă). De asemenea, este oprit să se spună -Șalom- semenului, deoarece -Șalom- este Numele Domnului. Se spune -și i-a strigat Domnul, Șalom-.

Sunt unii oameni care se numesc Șalom. Unii sintre ei nu dau voie să fie strigați pe nume, sunt alțtii care nu au în vedere decât numele omului și dau voie. Totuși un evlavios evită.

O. Este oprit să se spună se spună cuvinte sfinte atunci când vede trupul său gol sau al altuia. Este valabil și în cazul copiilor (numai la brit se poate). Chiar dacă închide ochii ca să nu vadă, nu e bine. Aplecarea feței și a corpului pot înlătura aceasta. Din trupul femeii se socotesc a fi de rușine în fața bărbatului toate părțile descoperite mai mult de patru degete față de ceea ce în mod obișnuit se poartă acoperit. La fel părul femeii măritate care și el este de obicei acoperit. În această privință nu este nici o deosebire între soție și orice altă femeie. Cântecul femeii este socotit tot ca parte de ademenire. Totuși când se aude cântec de femeie și nu poate fi oprit, rugăciunea sau învățarea Torei nu trebuie să se lase tulburată, rugăciunea încercând să nu o ia în seamă și să dea atenție rugăciunii.

P. Dacă bărbatul își vede partea de jos a trupului, chiar îmbrăcat fiind cu cămașă, tot este oprit să pronunțe lucruri sfinte și trebuie să se îmbrace cu pantaloni sau să-și pună cordon, sau să-și așeze mâinile pe cămașă, ca să despartă partea de sus de partea de jos.

Femeia nu este supusă acestor reguli.


Lectia 6 

 Câteva reguli privitoare la ,,BRAHA,, și ,,AMEIN,,

Pentru că principalul în orice braha este pomenirea Numelui Domnului,înainte de orice trebuie să fie atent la pronunțarea lui.
A Este oprit să facă orice alteceva în timp ce sspune o braha. Să nu se grăbească și să nu se gânsească decât la însemnătatea cuvintelor. Așa stă scris în ,,Sefer Hasidin,, , ca atunci de exemplu când își spală mâinile sau face braha pentru fructe sau alte lucruri, să-și îndrepte gândurile și să binecuvânteze numele Creatorului că i-a dăruit fructele sau pâinea ca să se bucure de ele și i-a poruncit să facă fapte bune. să nu facă braha doar de obișnuință spunând vorbe din gură fără să ia parte și cu inima. Asemenea cazuri îl mânie pe Domnul, lucru pe care îl știm de la lesaiahu, pentru că ,, poporul s-a s-a apropiat și doar cu buzele M-a onorat, dar cu inima a fost departe, iar teama lor de Mine s-a prefăcut într-un obicei. Și a grăit Domnul, cu lesaiahu – ,,iată că faptele fiilor mei sunt numai la vedere, se țin de ele cum se țin de obiceiurile părinților, vin în Casa Mea să spună rugăciuni statornice de către părinții lor dar nu cu întreaga lor inimă. Ei își curăță mâinile și spun binecuvântarea rostuită, taie o felie de pâine și spun ,,Hamoți,,, beau și spun binecuvântareaprecum s-au obisnuit. Însă în timp ce binecuvântează nu se gândesc să Mă binecuvânteze,,.
De aceea s-a mâniat și a jurat cu Numele Său Cel Mare să aducă la pieire înțelepciunea celor care-l știu și-l binecuvântează din obișnuință, nu cu toată dăruirea gândurilor, de aceea, înțelepții au atras atenția asupra acestui lucru și au spus ,, să faci lucrurile cugetând la Creator,,. Omul trebuie să se obișnuiască să spună braha cu glas tare, deoarece vocea trezește și îndreaptă gândurile.

B. Când spune o binecuvântare, gura să-i fie curată, nimic să nu aibă în gură, așa cum se spune ,, gura să-ți fie plină doar cu laude,,.

C. Este oprit să se spună Numele Domnului în zadar. Cel ce spune Numele Domnului în zadar încalcă porunca de a se teme de Domnul. Nu trebuie spus Marele Nume decât pentru laudă și Binecuvântare. Să se teamă și săs se cutremure în timp ce amintește Numele Domnului. Niciodată să nu-l spună în zadar. Și nu numai Numele adevărat, ci toate acele nume cu care este pomenit. Și acesta este oprit nu numai în limba sfântă ci în oricare limbă ar fi ea. Iar acela care își jură semenul său se jură el însuși cu Numele Domnului sau cu orice altă formă a sa (Cel Mare, Puternic, Milostiv ……) în orice limbă ar fi ea merită să fie bătut (malkes). Din păcate cea mai mare parte a oamenilor simpli nu sunt atenți și spun în Idiș ,, Got zolin strufn,, și alte ziceri asemănătoare încălcând atfel porunca sfântă. Da, a blestemat pomenirea Numelui sau alte forme ale sale, dar a spus, de exemplu ,,Cutare… să nu fie Binecuvântat de Domnul,, , cu toate că nu merită ,,malkes,, a greșit totuși și asemenea vorbire este oprită. Este oprit de scris în oricare limbă ar fi ea, Numele Domnului. Multi greșesc și scriu Numele în germană, sau scriu în franceză cuvântul ,,a Dieu,,, ceea ce însemnă ,, cu Domnul,,, este de asemenea un lucru oprit pentru că după un timp scrisoarea poate ajunge la gunoi, străgând păcatul de pronunțarea Numelui Domnului în zadar. Pentru a împiedica toate acestea este nevoie de îndrăzneală. Gura mai întâi să si-o curețe apoi să pronunțe Numele. Tot așa când sărută ,,Sulul,, sau o carte. Când vrea să amintească Numele să spună cucântul ,, Așem,,, nu cum greșește poporul și spune ,,Adosem,,.

D. Trebuie avut grijă să nu se spună o Binecuvântare în zadar, sau o braha de prisos. Dacă a greșit și a pronunțat Numele Domnului, să spună imediat după aceea, ,,Baruh Șem căvod Malhuto leolam vaed,,. Și dacă imediat după ce a amintit Numele și-a dat seama că nu trebuia să spună acea braha, atunci să o termine ,,Lamdeini hucheha,,, deoarece așa se poate considera ca ceva legat de învățătură și nu o rostire în zadar. Iar dacă a început și cuvântul ,, Eloheinu,, și și-a amintit înainte de a pronunța particula ,,nu,, să încheie cu ,,Avinu meolam vead olam,,. Totuși și în acest caz ,, Baruh Șem Căvod Malhuto leolam vaed,, să fie scpus.

E. Există obiceiul să se verse apă adunată în vasele din cartierul unde se află un mort. Dacă a spus Braha să bea puțin ca să nu fie o braha spusă în zadar. Și să nu fie îngrijorat de primejdie din cauza mortului, deoarece cel ce urmează poruncile Domnului nu va păți nici un rău. După ce a băut puțin, să verse restul de apă.

F. Dacă se îndoiește că a spus sau nu braha, afara de ,,Hamazon,,, nu trebuie să le repete.

G. Omul este dator ca zilnic să spună cel puțin o sută de brahot. David a statornicit aceasta. Găsim și în Tora la fel ,, Dău Israel ma Așem,, să nu citești ,, ma ,, ci ,, mea ,, – adică o sută de brahot – ca să ne temem de Domnul, să-l iubim și să-l amintim mereu prin brahor pe care le spunem. Blestemele din Detronom sunt 98 și cele o sută de brahot pe care le spunem în fiecare zi ne scapă de ele.
De Shabat și de Sărbători ca și în zilele de post când lipsesc din cele o sută de brahot, se completează îndatorirea de a le spune din ceea ce gândim la braha spusă de hazan și la acelea spuse de cei ce sunt chemați la Tora și cărora le răspundem Amen, precum și cu brahot de după gustări.

H. La orice braha auzită de om de la semenul său, atunci când spune ,, Baruh Ata Așem,, și trebuie să spună ,, Baruh U uvaruh Șămo,, și când termină braha trebuie să spună Amen, ceea ce înseamnă ,,adevărat,,. Și să se gândescă în inima sa că este adevărată braha pe care a spus-o cel ce a binecuvântat și să creadă în asta. La brahot care conțin rugi, ca de la Șmone esrei,,, de la Ata homen,, până la ,,Amahazir Sehunato lă Țion,, și la,,sim șalom,, spunâns Amen se cuprind două înțelesuri – adevărată este binecuvântarea, și fie cât de curând,,.
La cadiș, care nu este decât o rugă pentru viitor, să se gândească numai la a se împlini cât de curând.

I. Dacă acela care aude o braha, se află tocmai în timpul rugăciunii, când nu poate să se întrerupă, să nu spună, ,,Baruh U uvaruh Șămo,,. Tot așa dacă aude o braha, pe care trebuie să o spună și el sau se spune și pentru el,, ca la ,, Șofar ,, sau ,, mghila,,, să nu spună ,,Baruh U uvaruh Șămo,,, deoarece aceasta ar fi ca o întrerupere în mijlocul binecuvântării
Regulile cu privire la Amen se vor atăta mai departe.

J. Cuvântul Amen, spre a fi spus așa cum trebuie se rostește cu mare atenție. Să u se sară peste Alef și să nu se înghită nun. Să fie atent să nu răspundă Amen înainte de a termina braha acela care face binecuvântarea, sau să nu se întârzie prea mult după ce s-a încheiat braha, ci îndată ce s-a terminat. Și să nu ridice glasul mai tare decât acela care spune braha.

K. Nu se spune Amen la propria binecuvântare, decât la ,,Hamazon,, și după,,Bone Ierușalaim,,. Chiar dacă termină o braha în același timp cu hazanul, nu spune Amen. Dar dacă el termină o braha și hazanul termină atunci o altă braha, trebuie să spună Amen la acea braha de la ,, Iștabah,, sau ,,Șomer amo Israel lead,, sau braha după Halel, spune Amen (sunt unii care susțin că la aceste brahot trebuie să se spună Amen chiar atunci când le spui singur fără hazan).

KABBALAH MASHIAH

Prof. Haim Misloschi

E-mail: cursuri@kabbalahmashiah.ro

Skype: misloschi

Facebook: Haim Misloschi