Psalmul 111-Recomandat de Ytzak Luria – A fi citit la miezul noptii!

Transliterare:

Traducere:

    Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare. 2 Mari Sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc. 3 Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci. 4 El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv. 5 El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururea aminte de legământul Lui. 6 El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moştenirea neamurilor. 7 Lucrările mânilor Lui Sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui Sunt adevărate, 8 întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire. 9 A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este Sfânt şi înfricoşat. 10 Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.

Descarca pdf 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

COMENTARII