Nopţile omului

 

Rabi Şimon şi-a continuat prelegerea în felul următor:

„Stă scris în Cartea sfântă: «Sufletul meu te doreşte pe timpul nopţii, iar duhul meu te caută atunci când mă trezesc în faptul dimineţii.» (Isaia, XXVI, 9).

 

Acest verset a mai fost explicat într-o oarecare măsură, dar iată o altă interpretare. Trebuie să luaţi aminte că, atunci când omul se aşează în pat să doarmă, sufletul său îl părăseşte şi urcă la ceruri; dar dacă toate sufletele îi părăsesc pe cei care dorm, nu toate ajung să vadă faţa Regelui ceresc.

Atunci când sufletul părăseşte trupul, îşi lasă în el doar umbra sa, strictul necesar pentru a menţine viaţa trupească. Sufletul încearcă apoi să se înalţe spre locul originii sale şi parcurge numeroase regiuni, suind din treaptă-n treaptă. în drumul său, el întâlneşte puterile necurate ce împresoară de obicei regiunile sfinte.

Dacă sufletul care se înalţă este pur şi nu a săvârşit în ziua precedentă nici o faptă care să-l mânjească, se va înălţa deasupra acestor puteri necurate şi va ajunge în ţinutul de baştină. Dar dacă este impur, el va fi oprit în drum de puterile necurate şi nu va putea sui mai departe. în răstimpul în care va fi reţinut în regiunea puterilor necurate, acestea îi vor face profeţii despre lucrurile ce i se vor întâmpla omului într-un viitor apropiat, dar uneori îşi vor râde de suflet şi îi vor face profeţii mincinoase.

Sufletul va rămâne astfel confuz şi captiv al puterilor necurate toată noaptea, până ce omul se va trezi; doar în acel moment sufletul se va întoarce la el. Fericită soarta drepţilor cărora Preasfântul, binecuvântat fie numele lui, le va descoperi aceste mistere în vis, pentru a se putea pune la adăpost de asprimile vieţii!

Dar nenorocire necredincioşilor care-şi vor mânji trupul şi sufletul! Trebuie să mai observăm că sufletele celor care nu şi-au pângărit trupul se înalţă la ceruri în timpul somnului şi parcurg primele ţinuturi superioare, fără să se însoţească cu puterile necurate care mişună în acele ţinuturi.

Odată depăşit acel spaţiu al necurăţeniei, sufletele se înalţă mai departe în stării şi ajung să contemple slava Regelui ceresc şi să-i viziteze palatele. Un om al cărui suflet se înalţă în fiecare noapte în regiunea cerească supremă, poate fi sigur că va putea pătrunde acolo în viaţa viitoare, căci sufletele care ajung acolo sunt cele care ard de dorinţa de a se apropia de cel Preasfânt, binecuvântat fie numele lui, şi care nu se însoţesc niciodată cu puterile necurate.

Ele nu caută decât apropierea de Puterea sfântă din care au emanat. De aceea stă scris în Cartea sfântă: „Sufletul meu te doreşte pe timpul nopţii.” (Isaia, XXVI, 9), ceea ce vrea să spună: sufletul doreşte să vină lângă tine, Doamne, şi să nu se lase ademenit de nicio altă putere. (I, 83a).

zohar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

COMENTARII