Lectia zilei de Zohar

„Întreg” și „Detalii” – capul

# 90 
Rabinul Shimon spune că printre cele patru tipuri de unificări legat de rugăciunea Shema Israel, capul și brațul, adică punereaTefillin pe braţ şi frunte creează o unificare superioară care este mai presus de toate celelalte.
# 91 
Unirea din „Shema” și „Baruch Shem” este unificarea părţii drepte cu partea stânga de asemenea cu Da’at (a 11-a sfiera) cu cele trei nume din Shema (יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה, YHVH, ELOHENU, YHVH). Unirea este dezvăluită în cuvântul EHAD „אחד” „Unul” care este ultimul cuvânt al primei linii. Această unificare are aspectul „întregului” după care urmează rugăciunea Shema ca o continuare cu aspectul „detaliilor”, care sunt cele patru paragrafe care provin din trei locuri din Tora. 
Unirea prin punerea Tefillin, ne conectează capul la Lumina lui Keter, care este capul tuturor.

COMENTARII