Doza zilnica de INTELEPCIUNE

Catalina Popa
La sfârșitul cărții lui Iov, Dumnezeu se adresează lui Iov și dezvăluie toate misterele creației înaintea lui. În ultimă instanță, Iov merită această revelație a secretelor Torei urmare dramei prin care a trecut. Suferința lui îl aduce într-o conștiință deplină a măreției lui Dumnezeu și a umilinței omului. Sfârșitul dramei sale reamintește de sfârșitul Eclesiastul: Sa ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui, căci aceasta este datoria fiecărui om. Fiindcă Dumnezeu va aduce la judecată fiecare lucrare, tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Ecleziastul 12:13-14.

Cei cinci parteneri de dialog a lui Iov (cei trei prieteni ai lui, Elihu și Dumnezeu) corespund și exprimă cele cinci nivele ale sufletului descrise în Cabala. Cei trei prieteni corespund celor trei niveluri ale sufletului care sunt aferente (și prin urmare sunt limitate de parametrii) corpului. Acestea sunt puterea animatoare a sufletului (nefesh), emoțiile (ruach) și intelectul (nesamah). Aceste niveluri ale sufletului sunt incapabile să rezolve singure problemele care apar în subconștientul omului. Baal Shem Tov ne spune că cel mai greu nivel de fi a reparat este Nefeshul nostru; fiind legat de posesiunile noastre materiale, este cel mai aproape de înclinația rea și deci este cel mai îndepărtat de Dumnezeu, în cea mai joasă lume. Elihu corespunde celui de-al patrulea nivel al sufletului, voința (chayah), care, deși acționează asupra trupului, nu este localizată în interiorul său și astfel este parțial liberă de constrângerile care se impun la nivelurile inferioare ale sufletului. Revelația lui Dumnezeu în fața lui Iov corespunde celui de-al cincilea, cel mai înalt nivel al sufletului (yechidah), sursa sufletului, deoarece face parte din Dumnezeu Însuși.

Odiseea psihologică a lui Iov este astfel dezvăluirea unor aspecte mai profunde și superioare ale sufletului, realizate prin cedarea succesivă a limitelor corpului. Ideea că, o persoană se poate desprinde de problemele sale și se adresează straturilor sufletului său expuse unul după altul, este documentată extensiv în literatura psihologică. În cartea „Răspunsul lui Iov” , C.G. Jung a făcut din povestea lui Iov un element esențial pentru psihicul modern. Potrivit celor afirmate de Jung: „Cartea lui Iov funcționează ca o paradigma pentru o anumita experiență cu Dumnezeu, care reprezintă o semnificație specială pentru noi astăzi.” Cu alte cuvinte, povestea lui Iov surprinde întâlnirea dinte ego și Sine (Dumnezeu, Înger, Sinele Superior), suferința ego-ului urmare acestei întâlniri, perseverența ego-ului care face față calvarului și stăruie cu îndârjire să analizeze experiența aceasta pentru a-i descoperi sensul și în final, revelația divină, prin care care ego-ul este recompensat cu un anumit grad de înțelegere la nivelul subconștientului..

Cu toate acestea, soluția finală pentru descoperirea și vindecarea lumii va fi disponibilă numai atunci când vom putea să discernem binele ascuns în răul aparent. Până atunci, în cuvintele Torei, nu putem înțelege nici liniștea celor răi, nici suferința celor neprihăniți. Doar atunci când Lumina va străluci în întuneric, ca o revelație a Torei, pe care Dumnezeu ne-o va dezvălui, atunci vom putea să spunem cu adevărat că bunătatea Lui presupune har și lumina, iar latura Sa întunecată nu este altceva decât ispita exercitării puterii.

Leave a Reply