Astăzi: 23 Av 5781 - 2021 -  Portiunea săptămânii: Ekev

Autor: Rabin Rafael Shaffer

Cât de bune sunt corturile tale, Iaacov, sălașurile tale, Israel. (Bamidbar/ Numeri 24:5)

”corturile” este o aluzie la Cortul Întâlnirii, lăcașul sacru al neamului nostru până la clădirea Templului din Ierusalim; ”sălașurile” la Primul și Cel de-al Doilea Templu din Ierusalim. Prin extensie ea se referă și la sinagogi, lăcașurile din care neamul nostru își trage seva până în ziua de astăzi. De aceea au statornicit Înțelepții Israelului să rostim acest verset în fiecare dimineață când intrăm în sinagogă.

Bilam s-a referit însă în primul rând la corturile în care sălășuia neamul evreiesc în deșert. Prin ce erau ele atât de bune? Rași bazat pe o sursă din Midraș scrie că deschiderile corturilor nu erau față în față pentru a opri, pe cât se putea, ca priviri din afară să nu intre în intimitatea cortului.

Pentru a înțelege situația taberei din deșert avem nevoie de câteva cifre. Tabăra din deșert era un pătrat cu latura de 12 mile talmudice, mila talmudică fiind 2000 de coți care sunt circa un kilometru. În centru un pătrat cu latura de 4 mile era ocupat de Tabernacol și tabăra leviților. Rămâneau 12*12-4*4=128 kilometri pătrați. În acest spațiu trăiau 600,000 de bărbați între 20 și 60 de ani. Ajungem la o densitate de circa 4.700 bărbați pe kilometru pătrat. Dacă mai adăugăm femeile și copii ajungem la aproape 15.000 de locuitori pe kilometru pătrat. Pentru  comparație, Bucureștiul are o densitate a populației de 8260 locuitori pe kilometru pătrat.

În București cei mai mulți locuiesc în blocuri de 10 etaje. În tabăra din deșert locuiau toți în corturi la nivelul solului, ceea ce făcea densitatea practic de zece ori mai mare. Tot ce se auzea în interiorul cortului se auzea și în afara lui. Ei au făcut însă tot ce era cu putință pentru a-și păstra intimitatea. Deschiderile corturilor nu erau față în față.

Astăzi trăim în case din  zidărie. Avem uși și perdele la geamuri pentru a ne păstra intimitatea. Au trecut și vremurile când Securitatea ne urmărea pe fiecare din noi.

Avem însă rețele de socializare. Trebuie doar să fim atenți la ce publicăm astfel încât să ne păstrăm neatinsă intimitatea.

Dacă vom ști să ne păstrăm intimitatea, fiecare din casele noastre va deveni în felul ei un lăcaș sacru.

Sursa: http://rabinat.ro/despre-sacru-si-intimitate-in-pericopa-balak/