Ce vor de fapt oamenii?

Dorinţa comună a tuturor oamenilor

        Mare minune să poţi afla care este dorinţa care stă la baza tuturor oamenilor, de fapt ce vor toţi aceştia?  Nu-i aşa că ţi-ai dori să cunoşti formulă magică, cuvintele sau fraza misterioasă care odată verbalizată să-l faceţi pe auditor să vă asculte cu atenţie, astfel evitaţi certurile, ranchiună şi multe alte neplăceri?  Cu siguranţă că vă doriţi, am să vă dezvălui acest secret. Iată fraza magică: “ Aveţi dreptate, Vă înţeleg foarte bine. Dacă aş fi în locul dv. aş proceda la fel!” Un astfel de răspuns va calmă pe cel mai furios dintre rinoceri, pe cel mai agresiv porc mistreţ. Afară de asta, nu vă temeţi să fiţi sinceri. Căci, fiind în locul altora, natural că veţi face ca ei.
        Mă gândeam la binecunoscutul Al Capone. Pentru puţină vreme vă invit în pielea lui, în mintea lui, în întreaga sa făptură, acum gândiţi şi analizaţi după educaţia pe care aţi primito, după influienţele care v-au format caracterul. Cu siguranţă că veţi fi exact ceea ce a fost şi el şi mai devreme sau mai târziu veţi ajunge exact unde a ajuns acesta- la închisoare. În realitate eşti produsul genetic al părinţilor tăi cu înclinaţiile pe care aceştia le-au avut şi mai târziu mediul în care te-ai născut îşi vor lăsa amprenta într-un mod direct.

      Nu fiţi prea mândri că sunteţi fiinţe umane căci singurul motiv pentru care nu sunteţi şarpe  este fiindcă părinţii voştri nu au fost şerpi, ci oameni. Nu râdeţi de alţii, de defectele lor, de ignoranţa lor, de furia nestăpânită, explodată  într-o manifestare animalică. Arătaţi-le simpatia, ajutaţi-i. Peste trei sferturi din oamenii cu care intrăm în contact sunt setoşi de simpatie, de înţelegere. Mulţumiţi-i şi vă vor adora.

      Sol Hurok a fost probabil cel mai celebru impresar din America. Timp de douăzeci de ani el a lucrat cu artişti că ; Şaliapin, Isadora Duncan, Pavlova.  Hurok  aplica  o caracteristică importantă  aceea de a înţelege uneori până la extrem, până la cele mai ridicole ciudăţenii ale caracterului.  Şaliapin, cu splendida-i voce de bas era angrenat pentru una din seri să încânte abonaţii operei Metropolitane. “Mânzul” , aşa cum impresarul Hurok îl alintă, îi făcea mereu buclucuri. Era un adevărat copil răsfăţat şi,  un “tip infernal”. Astfel, în ziua când trebuia să cânte, îi telefonă pe la amiază lui Hurok şi-i zicea: ,,Sol, ştii că lucrurile stau prost. Gâtul îmi e ca o rozătoare. Mi-e imposibil să cânt astă seară…” Credeţi că Hurok discută cu el ?

      El ştia de mult că asta era metoda de lucru cu artiştii. Se repezea la hotelul lui Şaliapin şi exclamă cu un aer de sinceră mâhnire: “Ce păcat bietul meu prieten! Ce păcat! Fireşte că nu poţi cânta. Am să anulez imediat angajamentul. Asta te va costa două mii de dolari, dar ce înseamnă asta în comparaţie cu reputaţia ta ?” Şaliapin suspină şi spunea: “Ia stai… poate că ar fi bine să mai treci pe aici mai târziu… pe la vreo cinci, de pildă, ca să văd cum îmi mai este”. La cinci, Hurok se prezenţa iar, adânc înduioşat. Stăruia din nou să anuleze contractul, iar Şaliapin suspină din nou şi declară: “Vino, te rog, puţin mai târziu. Poate o să- mi fie mai bine”.
       Pe la şapte şi jumătate marele cântăreţ consimţea să cânte cu condiţia ca managerul să anunţe publicului că Şaliapin era răcit şi nu prea în formă. Mr. Hurok făgăduia tot ce i se cerea şi îşi ducea – în sfârşit – Mânzul în scenă. “Toţi avem nevoie de simpatie, a zis un celebru psiholog, fie că se manifestă sub formă de aprobare, de încurajare sau mângâiere. Copilul îşi arată tăietura sau cucuiul, ba chiar se loveşte intenţionat ca să fie compătimit sau mângâiat. Adulţii îşi descriu pe larg accidentele, bolile şi, mai cu seamă, amănuntele operaţiilor chirurgicale. Adevărate sau nu aceste boli, omul se complace în a se înduioşa asupra sa”. Dacă vreţi să-l câştigaţi pe interlocutorul vostru: Arătaţi-i că simpatizaţi cu dânsul.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

COMENTARII